EMERALD BEAUTY SALON

Project Info

Year:       2020

Client:     Farzaneh Soltani

Size:        270 Square Meters

Location: Fereshteh,Tehran,Iran

Team

Principal-in-Charge:  Shadi Azizi

Team: Atiyeh Akrami, Niloofar Ghobadi, Amir Lakpour, Ali Abhari, Afsane Esfandiary, Shakiba Ghanadanzadeh, Navid Ahmadi, Ronak Monfared, Dorsa Tutunchian, Amirhossein Hosseinzadeh, Pardis Salour

Executive Manager: Farhad Ashrafian

Technical Advisors: Vahab Pouri, Nazanin Mehrpoo

Photography: Mohammad Hasan Ettefagh

طراحی داخلی سالن آرایش و زیبایی امرالد بر اساس مطالعه رفتار جامعه هدف کاربری آرایشگاه با کارکنان این محیط در بازه‌های زمانی مختلف انجام شد. 

نیازهای کاربر در این محیط عاوه بر خدمات اصلی، شامل فضایی برای انتظار وتعامل با دیگر استفاده کنندگان است.

ارائه خدمات مختلف در این آرایشگاه نیازمند طراحی فضاهای تفکیک شده با زیرساخت‌های منحصر به فرد، در عین حفظ یکپارچگی و انسجام فضا بود. با توجه به محدودیت‌هایپان، استفاده از دیوارهای جدید برای تفکیک خدمات و فضاهای مختلف از یکدیگر، گزینه ی نامناسبی ارزیابی شد. از این رو، برای حفظ ارتباط فضایی در عین جدایی فضاهای مختلف از یکدیگر، از گرافیک محیطی منحصر به فرد و طراحی شده برای این مکان بعنوان عنصر اصلی طراحی داخلی استفاده شد تا محیطْ توان معرفی خلاقانه هر بخش را به مخاطب داشته باشد.

درعین حال، در هر بخش، از جزئیات و الگوهایی متناسب با کارکرد مختص به آن بخش استفاده شده است تا هم آرامش در حین کار را برای فرد ارائه دهنده خدمات فراهم شود و هم مشتری بتواند خدمات را با بالاترین استانداردها دریافت کند.

reception-01
pedicure-01