The second Conference of Isfahan Builders and Architects

The second Conference of Isfahan Builders and Archtects

Hamidreza Mousavi and Shadi Aziz participated as lecturer in the second Conference of Isfahan Builders and Archtects, which was held on June 21 and 22, 2023. In this meeting, Hamid Reza Mousavi together with Mehrdad Zawareh Mohammadi held a training workshop entitled “The Red Ocean of Architectural Profession”.
حمیدرضا موسوی و شادی عزیز در دومین اجلاس طراحان و سازندگان اصفهان که در تاریخ ۳۱ خرداد و ۱ تیر ماه سال ۱۴۰۲ برگزار شد به عنوان سخنران شرکت کردند. حمید رضا موسوی در این اجلاس به همراه مهرداد زواره محمدی کارگاهی آموزشی با عنوان اقیانوس قرمز حرفه معماری برگزار کردند.

The jury members of  the interior design competition for the Kooche magazine office has been announced

The jury members of the interior design competition for the Kooche magazine office has been announced

Hamidreza Mousavi along with Masoud Hatami, Mehdi Grami, Roshank Tehrani, and Reza Najafian were announced as judges for the interior design competition of the Kooche publication office. The deadline for submitting documents is 24:00 on the 11th of August 2023 and the date of announcing the results is the 12th of October 2023.
حمیدرضا موسوی به همراه، مسعود حاتمی، مهدی گرامی، روشنک طهرانی و رضا نجفیان به عنوان داوران مسابقه طراحی داخلی دفتر نشریه کوچه اعلام شدند. مهلت ارسال مدارک تا ساعت ۲۴ روز بیستم مرداد ماه سال ۱۴۰۲ و تاریخ اعلام نتایج بیستم مهر ماه سال ۱۴۰۲ است.

“Architectural Promenade” Book Review

"Architectural Promenade" Book Review

Fereshte Book City and Vara Publishing, with the support of Negin Shahr Ayandeh Consulting Engineers (Nesha), will host a book review session on “Architectural Promenade” on Wednesday, July 19, at 5:00 p.m. The event will feature the presence of Reza Daneshmir, Ali Kermanian, and Hamidreza Nasernasir, along with the authors of the book, Ali Naqvi Namini, and Ali Abhari, at Fereshte Book City.

شهر کتاب فرشته و نشر ورا با حمایت مهندسین مشاور نگین شهر آینده (نشا) جلسه نقد و بررسی کتاب «پرسه‌گاه معماری» را در تاریخ چهارشنبه، ۲۸ام تیرماه، ساعت ۱۷ برگزار خواهد کرد. این جلسه با حضور رضا دانشمیر، علی کرمانیان و حمیدرضا ناصرنصیر و نویسندگان کتاب، علی نقوی نمینی و علی ابهری در شهر کتاب فرشته برگزار خواهد شد.

Knowledg Management

Knowledge Management Workshop

We believe that learning is the fundamental factor in personal growth. In NESHA we never miss the opportunity of continuous learning and improvement.

A Knowledge Management Workshop has been held for NESHA Team in order to develop the human capital.

With the welcome of the participants of this course, related events will continue for those interested.

ما بر‌اين باوريم كه آموختن اساسى‌ترين عامل شكوفايى انسان‌هاست و در نشا فرصت يادگيرى و پيشرفت مستمر را هرگز از دست نمی‌دهيم.

کارگاه مدیریت دانش با هدف ارتقا سرمایه‌های انسانی برای همکاران نشا در اسفند ماه سال ۱۴۰۱ برگزار شد.

با استقبال شرکت کنندگان این دوره، برگزاری رویدادهای مرتبط برای علاقه مندان ادامه خواهد داشت.

Architectural Promenade

Architectural Promenade

From NeshaNevesht books collection, Vara has published the title: Architectural Promenade.

NeshaNevesht is the title chosen by Nesha’s research and development department to reflect and publish theoretical explorations and results. These results may have been obtained during the study of ongoing projects or may have been gathered independently. The authors wrote in a part of the introduction of the book:

“We have known for several years that nothing works by simply “translating”. Of course, we learn and apply impartially from all sources, but we try to include something aboriginal in these learnings. The claim of authorship is an exorbitant claim, but we consider it to be a difficult and pleasant concern at the same time, so we try to create what we call a textual. In these texts and in the field of analysis, we may be drawn to different realms, therefore, the book essays do not necessarily stay within the limits of architecture and city. Maybe we don’t fundamentally believe in the limitation of architecture and urbanism, on the contrary, we believe that the architecture of our time is neither comprehensible nor has an efficient and contemporary achievement without understanding its intertwining with other human phenomena…”

The Architectural Promenade – the third volume of NeshaNevesht – is the first book of this series, which, for some reasons, was published earlier than the first and second. The book tries to introduce a new view of the theory and the efforts made in creating spaces based on it by re-examining the technique/theory of architectural promenade and understanding the buildings and projects related to this theory.

پرسه‌گاهِ معماری، از مجموعه‌کتاب‌های نشانوشت منتشر شد.

نشانوشت عنوانی است که بخش پژوهش و توسعه نشا برای بازتاب و انتشار کاوش‌های نظری و نتایج آن‌ها برگزیده است. این نتایج ممکن است در جریان مطالعه روی پروژه‌های در حال انجام نشا حاصل‌شده باشند و یا به‌صورت مستقل به‌دست‌آمده باشند. مؤلفان در بخشی از مقدمه کتاب چنین نوشته‌اند:

« چند سالی است که دانستهایم که کارِ ما با صرفاً «ترجمه»کردن بسامان نخواهد شد. بیتعصب البته از هر سرچشمهای میآموزیم و به کار میبندیم اما میکوشیم چیزی «خودی» در این آموختهها و یاد‌گرفته‌ها وارد شود. دعویِ تألیف دعویِ گزافی است اما آن را دغدغهای همزمان، سخت و خوشایند می‌دانیم، پس در نشانوشت، برای برساختن چیزی که آن را مَتْنیت نام دادهایم، تلاش میکنیم. در این متنها و در ساحتِ تحلیل، ممکن است به قلمروهای مختلفی کشیده شویم،  ازاینرو، جستارهای کتاب، لزوماً در محدودهی معماری و شهر نمیمانند. شاید اساساً به محدودهمند بودن معماری و شهر باور نداریم، برعکس، معتقدیم که معماریِ زمانهی ما بدون فهم درهمتنیدگیاش با پدیدارهای انسانیِ دیگر نه قابلفهم است و نه دستاوردی کارا و روزآمد دارد…»

پرسه‌گاهِ معماری – جلد سوم  نشانوشت-  اولین کتاب از این مجموعه است که در انتشار، به دلایلی، از جلد اول و دوم  پیش افتاده است. کتاب با بازکاوی تکنیک/تئوری پرومناد معماری و بررسی بناها و پروژه‌هایی مرتبط با این نظریه تلاش می‌کند منظری جدید از نظریه و تلاش‌های صورت گرفته در طرح‌آوری بر مبنای آن را معرفی کند.

Obtained A Construction Management Certificate

Obtained a construction management certificate

NESHA has successfully Obtained a construction management certificate as the first company in the urban design field.

NESHA Consulting Engineers succeeded in obtaining the certificate of Construction Management qualification in three disciplines with first grade. These specializations are: “Urban design”, “Residential, Commercial, Administrative, Industrial, and military buildings”, and “Educational, Sports, Health, and Medical buildings”.

NESHA is the first company that has succeeded to obtain this certificate in the field of urban design.

نشا به عنوان اولین شرکت در زمینه طراحی شهری موفق به اخذ گواهینامه مدیریت ساخت شده است.

نشا موفق به اخذ گواهی صلاحیت مدیریت طرح در سه رشته‌ با پایه یک شد. این سه تخصص عبارتند از: «طراحی شهری»،‌ «ساختمان‌های مسکونی، تجاری، اداری، صنعتی و نظامی» و «ساختمان‌های آموزشی، ورزشی، بهداشتی و درمانی».

 نشا نخستین شرکت مهندسین مشاور معمار و شهرساز است که موفق به کسب این گواهی در حوزه طراحی شهری شده است.

NESHATEAM-BI Platform Top Users Award

NESHATEAM-BI Platform Top Users Award

Innovation and enthusiasm are the key values ​​of the team.

Over the past few years, NEHA launched a business intelligence department with the aim of managing and controlling the information, knowledge, and organizational processes, and competing with international counterparts. The mission of this department is to design and develop the information and documentation management platform and to make smarter organizational processes.

Now, after 3 years of continuous use of this platform and data gathering, Nesha Team is eager to develop this innovation.

As our annual tradition, the top users of the platform were introduced and awarded by the business intelligence team at the beginning of the new year.

نوآوری و اشتیاق از ارزش‌های کلیدی تیم نشا ست.

نشا طی چند سال گذشته با هدف مدیریت و کنترل جریان اطلاعات، دانش و فرایندهای سازمانی، و رقابت با همترازان بین‌المللی، واحد هوش کسب و کار را راه‌اندازی کرد. ماموریت این بخش،‌ طراحی و توسعه پلتفرم مدیریت اطلاعات و مستندات و هوشمند سازی فرایندهای سازمان است.

اکنون با گذشت 3 سال استفاده مستمر از این پلتفرم و گردآوری اطلاعات ارزشمند، همکاران نشا بیش از گذشته برای توسعه این نوآوری مشتاق هستند.

طبق روال هر ساله نشا، کاربران برتر پلتفرم در ابتدای سال میلادی جدید توسط تیم هوش کسب و کار معرفی شده و مورد قدردانی قرار گرفتند.

Tamayouz Awards: Women of Outstanding Achievement-2020

Tamayouz Awards: Women of Outstanding Achievement-2020

The Women in Architecture and Construction Award recognizes women who contribute to or promote the built environment of the Middle East and North Africa. It is split between a Rising Star Award and Woman of Outstanding Achievement.

Shadi Azizi was one of the three finalists of the Tamayouz Award in the “Women of Outstanding Achievement” category in 2020. The awards ceremony was held in January 2023, and Shadi Azizi, as one of the nominated to receive the award, lectured at this event.

جایزه بین‌المللی تمیز در بخش زنان معمار و فعال در حوزه ساخت به معمارانی تعلق می‌گیرد که در منطقه خاورمیانه و همچنین شمال آفریقا، فعالیت‌های مفید و تاثیرگزاری از خود بر جای گزارده‌اند. این جایزه در دو بخش «معماران زن برجسته و تاثیرگزار» و همچنین «معماران زن در حال شکوفایی و دارای آینده‌ای روشن و ایده‌ال» برگزار می‌گردد.

شادی عزیزی در سال ۲۰۲۰ به عنوان یکی از سه فینالیست جایزه تمیز در بخش «معماران زن برجسته و تاثیرگزار» انتخاب شد. جشن اهداء جوایز  در  ژانویه سال ۲۰۲۳ برگزار شد و شادی عزیزی به عنوان یکی از نامزدهای دریافت جایزه در این مراسم سخنرانی کرد.

Women, Architecture, and the City conference

1st National Conference on women, architecture, and city

Shadi Azizi and Hamidreza Mousavi, as the scientific secretary and members of the steering committee of the conference, as well as the speakers of the gender and space panel and the women and profession panel, participated in the organization of “Women, Architecture, and the City” conference.

Women, Architecture, and the City” conference is a platform for the challenge between architects, urban planners, sociologists, and experts in the field of space and gender, as well as the analysis of the relationship between male and female architects and society. This conference has invited professional architects, urban planners, and sociologists from Iran and other countries around the world with years of experience in this field, to create a solution and examine the problems and issues in this field with an all-round discussion about the mentioned topic. Therefore, it has been tried to get all the reputable experts in the fields of architecture, urban planning, and sociology and human geography, in the form of panels on gender, space, profession, and women (press, universities, consulting engineers and offices).

شادی عزیزی و حمیدرضا موسوی به عنوان دبير علمی و اعضای شورای راهبری همایش، همچنین سخنرانان پنل جنسيت و فضا و پنل زن و حرفه در برگزاری این همایش همکاری داشتند.

کنفرانس” معماری، زن و شهر”، به عنوان بستری برای چالش ميان معماران، شهرسازان، جامعه شناسان و صاحب نظران در عرصه فضا و جنسيت و همچنين تحليل مناسبات زنان و مردان معمار با جامعه، از معماران، شهرسازان و جامعه شناسان معتبر ملی و بين المللی اين عرصه دعوت به عمل آورده است تا با گفتمانی همه جانبه پيرامون موضوع مذكور، به ايجاد راهكار و بررسی مشكلات و مسائل موجود در اين زمينه بپردازد، از اين رو سعي شده است از همه صاحب‌نظران معتبر در عرصه معماری، شهرسازی، جامعه شناسي و جغرافيای انسانی، در قالب پنل های جنسيت و فضا و حرفه و زن (مطبوعات، دانشگاه‌ها و مهندسين مشاور و ادارات) استفاده گردد.

Fatatoo Forest Rehabilitation Closing Session

Fatatoo Forest Rehabilitation Closing Session

We are happy to announce that the closing session for “Fatatoo Forest Rehabilitation Project” basically aimed to consolidate the buffer zone, and develop an eco-tourism destination, was successfully held on July 7th. The project manager and team members as well as other members of NESHA from both architecture and Urban Planning Department took part in this friendly yet inspiring gathering; and together created the chance to take a thorough look back at the primary goals and objectives, impediments and achievements, and all in all, the journey of delivering the project.